EUROCARGO SWEDEN AB är ett internationellt transportföretag, som har varit verksamt sedan 2002.

Vi utför professionella, kvalitativa och kostnadseffektiva transporter.

Vår verksamhet bygger på ett väl planerat nätverk, omfattande ett stort antal strategiskt placerade samarbetspartners i Europa.